Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

W 2013 r. Nowy Jork zaczął wymagać od szpitali przestrzegania protokołów wczesnej identyfikacji i leczenia sepsy. Jednak kontrowersje budzi to, czy szybsze leczenie sepsy poprawia wyniki u pacjentów. Metody
Przeanalizowaliśmy dane od pacjentów z posocznicą i wstrząsem septycznym, które zgłoszono Departamentowi Zdrowia stanu Nowy Jork od kwietnia 2014 r. Do 30 czerwca 2016 r. Pacjenci mieli protokół sepsy rozpoczęty w ciągu 6 godzin po przybyciu do oddziału ratunkowego i mieli wszystkie produkty w 3-godzinnym pakiecie opieki dla pacjentów z posocznicą (tj. posiewami krwi, antybiotykami o szerokim spektrum działania i pomiarem mleczanu) zakończonymi w ciągu 12 godzin. Modele wielopoziomowe zostały użyte do oceny powiązań między czasem do zakończenia 3-godzinnego pakietu a śmiertelnością skorygowaną o ryzyko. Przeanalizowaliśmy również czas podawania antybiotyków i zakończenia początkowego bolusa płynu dożylnego.
Wyniki
Wśród 49,331 pacjentów w 149 szpitalach 40 696 (82,5%) miało 3-godzinny pakiet zakończony w ciągu 3 godzin. Mediana czasu do zakończenia 3-godzinnego pakietu wynosiła 1,30 godziny (zakres międzykwartylowy, 0,65 do 2,35), mediana czasu podawania antybiotyków wynosiła 0,95 godziny (zakres międzykwartylowy, 0,35 do 1,95), a mediana czasu do zakończenia płynny bolus wynosił 2,56 godzin (zakres międzykwartylowy, 1,33 do 4,20). Wśród pacjentów, którzy mieli 3-godzinny pakiet zakończony w ciągu 12 godzin, dłuższy czas do zakończenia pakietu wiązał się ze zwiększoną śmiertelnością wewnątrzszpitalną o podwyższonym ryzyku (iloraz szans, 1,04 na godzinę, 95% przedział ufności [CI], 1.02 do 1.05, P <0.001), podobnie jak dłuższy czas podawania antybiotyków (iloraz szans, 1,04 na godzinę, 95% CI, 1,03 do 1,06, P <0,001), ale nie dłuższy czas na zakończenie bolusa dożylnych płynów (iloraz szans, 1,01 na godzinę, 95% CI, 0,99 do 1,02, P = 0,21).
Wnioski
Szybsze ukończenie trzygodzinnego pakietu opieki nad sepsą i szybkiego podawania antybiotyków, ale nie szybkie zakończenie początkowego bolusa płynów dożylnych, wiązało się z niższą śmiertelnością wewnątrzszpitalną skorygowaną o ryzyko. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne.)
Wprowadzenie
Ponad 1,5 miliona przypadków sepsy występuje rocznie w Stanach Zjednoczonych, a wielu pacjentów z sepsą jest obecnych na oddziale ratunkowym.1 Międzynarodowe wytyczne praktyki klinicznej oraz Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) zalecają szybką identyfikację sepsy i leczenia za pomocą antybiotyki o szerokim spektrum działania i płyny dożylne.2. Te zalecenia są poparte badaniami przedklinicznymi i obserwacyjnymi, sugerującymi, że wczesne leczenie antybiotykami i podawaniem dożylnych płynów może zmniejszyć liczbę możliwych do uniknięcia zgonów .4,5
Istnieje jednak wiele kontrowersji dotyczących tego, jak szybko należy leczyć sepsę.6 Niektórzy klinicyści kwestionują potencjalną korzyść z szybkiego leczenia, powołując się na brak danych z randomizowanych badań klinicznych, możliwość wystąpienia działań niepożądanych i trudną realizację tych wysiłków w środowiskach, w których personel często są przepracowani. Korzystając z danych z Nowego Jorku, 7, gdzie szpitale są zobowiązane do wdrożenia protokołów i raportowania na temat leczenia sepsy, zbadaliśmy związek między terminem leczenia a śmiertelnością skorygowaną o ryzyko.
Metody
Projekt badania i populacja
Na początku 2013 r. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDOH) zaczął wymagać od szpitali przedłożenia i przestrzegania protokołów informacyjnych na wczesną identyfikację i leczenie ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego (New York Codes, Rules and Regulations część 405.2 i 405.4 )
[podobne: lerivon opinie, glukometr ixell, oligopeptydy ]

Comments (0)

wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

[..] Odniesienie w tekscie do alkohol a zdrowie[…]

Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Przekształcanie spółek[…]

Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog dziecięcy poznań[…]

Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

Powiązane tematy z artykułem: glukometr ixell lerivon opinie oligopeptydy