Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Chociaż protokoły mogły być dostosowane do potrzeb każdego szpitala, wszystkie protokoły musiały zawierać 3-godzinny pakiet obejmujący otrzymanie następującej opieki w ciągu 3 godzin: uzyskanie kultury krwi przed podaniem antybiotyków, pomiar poziomu mleczanu w surowicy, oraz podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Protokoły również musiały zawierać 6-godzinny pakiet, polegający na podaniu bolusa 30 ml płynów dożylnych na kilogram masy ciała pacjentom z niedociśnieniem lub poziomem mleczanu w surowicy wynoszącym 4,0 mmol lub więcej na litr, co było początkiem leki wazopresyjne do opornego na leczenie niedociśnienia oraz ponowne oznaczenie poziomu mleczanu w surowicy w ciągu 6 godzin po rozpoczęciu protokołu. Szczegółowe informacje na temat pakietów terapeutycznych znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie obejmujące 185 szpitali w bazie danych NYSDOH, w tym dane z kwietnia 2014 r., Do 30 czerwca 2016 r. Wszystkie szpitale były zobowiązane do zgłaszania danych na temat pacjentów pacjentów z sepsą i wstrząsem septycznym do Departamentu Zdrowia. za pomocą elektronicznych formularzy zgłaszania przypadków, które zawierały dane dotyczące cech demograficznych, współistniejących stanów, charakterystyki sepsy i wstrząsu septycznego, nasilenia choroby i jej wyników. Dla pacjentów, u których wszczęto protokół sepsy, wymagane były datowniki i znaczniki czasu do rozpoczęcia protokołu oraz elementy 3-godzinnego i 6-godzinnego pakietu opieki. Państwo przeprowadziło audyty na 10% losowej próbie szpitali, korzystając z ręcznego przeglądu wykresów i przekazując szpitalom informacje zwrotne dotyczące jakości i kompletności danych. Wyniki kontroli podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Dane na poziomie pacjenta były powiązane z charakterystyką szpitala przy użyciu administracyjnej bazy danych NYSDOH. Badanie to zostało zatwierdzone poprzez zrzeczenie się świadomej zgody przez rady nadzorcze NYSDOH.
Wybór pacjentów
Kwalifikujące się spotkania obejmowały osoby z pacjentami w wieku powyżej 17 lat, które miały ciężką sepsę lub wstrząs septyczny, zgodnie z definicją przy użyciu kryteriów sugerowanych na Międzynarodowej Konferencji Sepsis Definition 2001 (Sepsis-2) .8 Aby zbadać tylko pacjenci z sepsą nabytą przez społeczność skupialiśmy się na pacjentach, u których protokół sepsy rozpoczął się w oddziale ratunkowym w ciągu 6 godzin po przybyciu do szpitala. Aby usunąć wartości odstające, wyłączono pacjentów, u których pakiet 3-godzinny został ukończony ponad 12 godzin po rozpoczęciu protokołu. Wykluczyliśmy również pacjentów, u których opieka grupowa mogła być przeciwwskazana klinicznie, pacjenci z wcześniejszymi zaleceniami ograniczającymi leczenie, pacjenci, którzy odmówili interwencji, oraz pacjenci, którzy zostali włączeni do badania klinicznego. Wykluczyliśmy 36 szpitali, które miały mniej niż 50 przypadków sepsy, aby usunąć pozorne nieprawidłowości w modelach z dostosowaną niezawodnością.
Szpitale mają różne strategie identyfikacji sepsy (patrz rozdział Metody w dodatkowym dodatku). Strategie te obejmowały pozytywny przegląd sepsy wyłącznie na podstawie oceny klinicznej (podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia i dwa lub więcej kryteriów zespołu odpowiedzi ogólnoustrojowej na stan zapalny, przy czym dodatkowe wyniki badań laboratoryjnych są opcjonalne); pozytywne badania przesiewowe oparte zarówno na kryteriach klinicznych, jak i nieprawidłowych wartościach laboratoryjnych; oraz strategia sepsy kodowej lub szybkiego reagowania , która doprowadziła do pozytywnego badania przesiewowego w oparciu o kryteria kliniczne
[więcej w: badoo szczecin, amlozek cena, mobilne badoo ]

Comments (0)

Można pisać obszernie ?

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gainer[…]

Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: amlozek cena badoo szczecin mobilne badoo