Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

W przypadku wielu zabiegów chirurgicznych pacjenci w szpitalach, w których wykonuje się dużą liczbę takich zabiegów (szpitale o dużych obrotach), mają niższy współczynnik umieralności niż w szpitalach mniej doświadczonych w procedurach.1-4 W jednym z ostatnich badań populacji narodowej Odbiorców Medicare, znaleźliśmy silne powiązania pomiędzy objętością szpitala a śmiertelnością operacyjną związaną z 14 resekcjami wysokiego ryzyka raka i zabiegami sercowo-naczyniowymi.5 Pomimo znacznej liczby badań w tym obszarze, niewiele wiadomo na temat mechanizmów leżących u podstaw zaobserwowanych związków między objętością a objętością. wynik. Ponieważ są to zazwyczaj znacznie większe obiekty, szpitale o dużej objętości mają szerszy zakres usług specjalistycznych i technologicznych, lepiej obsadzonych oddziałów intensywnej terapii i innych zasobów, które nie są dostępne w mniejszych ośrodkach. Dzięki tym zasobom szpitale o dużych obrotach mogą być lepiej wyposażone, aby zapewnić kompleksową opiekę okołooperacyjną wymaganą przez pacjentów poddawanych operacjom wysokiego ryzyka. Z drugiej strony, wynik zabiegu chirurgicznego może zależeć w dużej mierze od tego, jak dobrze wykonywana jest sama operacja, jak w przypadku zasobów dostępnych w szpitalu. Jeśli tak, innym wyjaśnieniem zaobserwowanego związku między objętością szpitala a wynikiem może być to, że szpitale o dużych obrotach zwykle mają chirurgów, którzy mają większe doświadczenie w zakresie określonych procedur. W wielu badaniach zbadano związki między wielkością chirurga (liczba procedur wykonywanych przez chirurga) a śmiertelnością w przypadku niektórych procedur.1,6-12 Jednak stosunkowo niewiele z tych analiz jednocześnie stanowiło objętość szpitala i inne potencjalne zakłócające cechy szpital, który może być silnie skorelowany z objętością chirurga. Ponadto niewiele z nich było wystarczająco dużych, aby scharakteryzować względny wpływ tych dwóch miar objętości z wystarczającą precyzją.
Aby rozwiązać te problemy, przeprowadziliśmy kompleksową ocenę ryzyka operacyjnego związanego z ośmioma różnymi procedurami sercowo-naczyniowymi i resekcjami nowotworowymi z wykorzystaniem danych pochodzących z krajowej populacji biorców Medicare. Mieliśmy dwa główne cele: ocenić związek między wielkością chirurga a umieralnością operacyjną dla różnych procedur i uzyskać lepsze zrozumienie zakresu, w jakim zaobserwowane skutki objętości szpitala można wyjaśnić doświadczeniem chirurga operacyjnego.
Metody
Pacjenci i bazy danych
Uzyskaliśmy 100% krajowych plików analitycznych z Centrum Medicare i Medicaid Services na lata 1998 i 1999. Analiza i przegląd dostawców Medicare (MEDPAR) oraz pliki szpitalne, które zawierają streszczenia ze szpitala za opłatą za usługę, ostre hospitalizacje z opieki nad wszystkimi odbiorcami Medicare zostały wykorzystane do stworzenia naszych głównych zestawów danych do analizy; Do ustalenia stanu życiowego pacjentów wykorzystano plik mianownika Medicare. Instytucjonalna komisja rewizyjna Dartmouth Medical School zatwierdziła protokół badania.
Podobnie jak w poprzedniej pracy, 5,13,14, wykorzystaliśmy odpowiednie kody procedur z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Dziewiąta Rewizja (ICD-9), aby zidentyfikować wszystkich pacjentów w wieku od 65 do 99 lat, którzy przeszli z 14 zabiegów sercowo-naczyniowych lub resekcji raka
[patrz też: kbks allegro, penicylamina, sylveco krem brzozowy z betuliną ]

Comments (0)

Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Article marked with the noticed of: okulista wrocław prywanie[…]

Chory powinien leżeć na boku.

[..] Odniesienie w tekscie do najlepsze aminokwasy[…]

Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro penicylamina sylveco krem brzozowy z betuliną