Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ponieważ w przypadku niektórych zabiegów znaczna część zgonów spowodowanych operacją przed wypisaniem krwi wystąpiła ponad 30 dni po operacji, 30-dniowa śmiertelność nie odzwierciedlałaby właściwie rzeczywistej umieralności operacyjnej. Aby scharakteryzować objętość, najpierw ustaliliśmy średnią liczbę procedur, które każdy szpital i każdy chirurg przeprowadzał na pacjentach Medicare podczas każdego z tych dwóch lat. Aby nasze oszacowania wielkości były łatwiejsze do interpretacji, oszacowaliśmy całkowite wolumeny (wszystkie płatne), korzystając z danych z ogólnokrajowej próbki szpitalnej z 1997 roku. Podobnie jak w naszych poprzednich badaniach 5, ustaliliśmy odsetek pacjentów poddawanych każdej procedurze, którzy byli objęci Medicare – który wahał się od 49 procent w przypadku przełyku do 75 procent w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych – i podzielił objętość obserwowanego leczenia każdego z dostawców (całkowita liczba każdego rodzaju procedury przeprowadzonej na pacjentach Medicare) w tych proporcjach właściwych dla danego postępowania. Mimo że objętość została oceniona jako zmienna ciągła (przekształcona logicznie) w ocenie istotności statystycznej, stworzyliśmy także zmienne kategoryczne dla objętości, ustalając rankingi dostawców w celu zwiększenia szacowanej całkowitej objętości i wybierając punkty odcięcia, które najściślej sortowały pacjentów na trzy równomiernie grupy o niskiej, średniej i dużej objętości. W analizach wrażliwości skategoryzowaliśmy objętość szpitala jako zmienną binarną zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Grupę Leapfrog dla czterech procedur: pomostowanie tętniczo-wieńcowe (450 lub więcej procedur rocznie w porównaniu do mniej niż 450), naprawa tętniaka aorty brzusznej ( 50 lub więcej rocznie w porównaniu do mniej niż 50), esophagectomy (13 lub więcej rocznie w porównaniu do mniej niż 13) i resekcja trzustki (11 lub więcej rocznie w porównaniu do mniej niż 11).
Użyliśmy wielu analiz regresji logistycznej, aby zbadać zależność pomiędzy wielkością chirurga a umieralnością operacyjną, z dostosowaniem do cech pacjentów. 16 Użyliśmy pacjenta jako jednostki analizy, z objętością mierzoną na poziomie chirurga i na poziomie szpitala. Wszystkie modele analizowano oddzielnie dla każdej procedury. Oddzielne modele wykorzystano do zbadania zależności między umieralnością operacyjną a liczbą chirurgów, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia objętości szpitalnej, oraz związku między umieralnością operacyjną a objętością szpitala, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia objętości chirurga. Aby ustalić ogólną formę relacji, najpierw wymodelowaliśmy zależności między śmiertelnością operacyjną a logarytmami objętości chirurga i wielkości szpitala rozpatrywanych osobno. Następnie dopasowaliśmy modele do trzech warstw objętości. Dostosowaliśmy się do efektu grupowania pacjentów w obrębie chirurgów i grupowania chirurgów w szpitalach za pomocą modeli binarnych efektów mieszanych obejmujących dwa poziomy zagnieżdżania.17 Chirurdzy, którzy operowali w więcej niż jednym szpitalu, byli w różnych klastrach i wnieśli losowy efekt dla każdego szpitala, w którym pracowali. Wykorzystaliśmy pakiet oprogramowania statystycznego MLwiN (Center for Multilevel Modeling) do wykonywania wszystkich modelowań
Dostosowaliśmy analizy pod kątem charakterystyki zarówno pacjentów, jak i szpitali. Charakterystyka pacjentów, do których skorygowaliśmy, obejmowała grupę wiekową (w odstępach pięcioletnich), płeć, rasę (czarną lub nieczarną), rok zabiegu (1998 lub 1999), niezależnie od tego, czy zabieg przeprowadzono wybiórczo, czy nie, a średnia dochód z Ubezpieczenia Społecznego w Kodeksie pocztowym zamieszkania pacjenta
[hasła pokrewne: skurcz tężcowy, kbks allegro, medicare mińsk ]

Comments (0)

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kamienie do masażu[…]

Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: izolat białka[…]

Hej mam nawracający problem z synkiem

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: lekarskie wizyty domowe[…]

Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro medicare mińsk skurcz tężcowy