Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Aby uprościć prezentację naszych wyników, przedstawiamy tutaj analizy tylko dla czterech procedur sercowo-naczyniowych i czterech resekcji raka. Procedury te, które wybrano prospektywnie, obejmowały dwa, które często są przedmiotem debaty dotyczącej regionalizacji usług opieki zdrowotnej (pomostowanie tętnic wieńcowych i endarterektomia tętnic szyjnych). Sześć innych procedur (wymiana zastawki aortalnej, planowa naprawa tętniaka aorty brzusznej, resekcja trzustki, esophagectomy, resekcja płuca i cystektomia), dla których wcześniej stwierdziliśmy względnie silny związek między objętością szpitala a umieralnością operacyjną, wybrano do reprezentacji różnych operacji chirurgicznych. podspecjalności. Analizując dane dotyczące resekcji raka, wyłączono z analizy wyników (ale nie z poziomu objętości) pacjentów, którzy nie mieli dołączonego kodu diagnostycznego raka. To ograniczenie miało na celu wykluczenie małych podgrup pacjentów, którzy mieli znacznie wyższy poziom ryzyka na linii podstawowej (np. Pacjenci, którzy przeszli resekcję trzustki z powodu infekcji), a tym samym zminimalizowanie zakłóceń. Podobnie, pacjenci, u których wykonano naprawę tętniaka aorty brzusznej, zostali wykluczeni, jeśli mieli diagnozę lub kody postępowania sugerujące zerwanie tętniaka, obecność tętniaka trzewno-brzusznego lub jedno i drugie. Wykluczyliśmy z analizy kohorty poddanej pomostowaniu tętnic wieńcowych, u których wykonano jednocześnie wymianę zastawki.
Identyfikacja chirurgów
W przypadku wszystkich procedur zidentyfikowano chirurga operacyjnego przy użyciu unikalnego numeru identyfikacyjnego dostawcy wymienionego w polu główny operator w pliku szpitalnym. Wcześniejsze prace sugerowały wiarygodność tego podejścia w identyfikacji chirurgów operacyjnych.15 Rekordy zawierające nieprawidłowy numer identyfikacyjny dostawcy (6 procent) zostały wyłączone z dalszej analizy. W przypadku niektórych procedur liczba unikatowych, ważnych numerów identyfikacyjnych przekraczała liczbę chirurgów w odpowiednich specjalizacjach w Stanach Zjednoczonych. Problem ten był najbardziej widoczny w analizie dwóch procedur kardiologicznych, dla których kardiolodzy byli często identyfikowani w dziedzinie pierwotnego operatora. Z tego powodu użyliśmy informacji z plików z danymi Medicare z 1998 r., Aby ograniczyć naszą analizę do lekarzy, którzy wyznaczyli siebie jako lekarzy. W przypadku zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych i operacji wymiany zastawki włączono wyłącznie samodzielnie wyznaczonych chirurgów kardiochirurgicznych. Ponieważ specjaliści, którzy wykonują inne procedury są bardziej zróżnicowani, uwzględniliśmy każdego samodzielnie wyznaczonego chirurga. Ograniczenia te usunęły z naszej analizy dużą część potencjalnie kwalifikujących się chirurgów (od 6 procent w przypadku cystektomii do 72 procent w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych). Ponieważ jednak lekarze, którzy zostali wykluczeni, byli zwykle związani ze stosunkowo niewielką liczbą pacjentów (najczęściej tylko po jednym), ograniczenia skutkowały wyłączeniem stosunkowo niewielkiej liczby pacjentów z naszej analizy wyników (od 4 procent dla cystektomii do 13 procent dla pomostowania aortalno-wieńcowego).
Analiza statystyczna
Nasze główne analizy skupiały się na zależnościach między wielkością chirurga a objętością szpitala (główne zmienne mierzące ekspozycję) i umieralności operacyjnej, zdefiniowanej jako śmierć przed wypisem ze szpitala lub w ciągu 30 dni po procedurze indeksowania
[podobne: oligopeptydy, medicare mińsk mazowiecki, laryngolog mińsk mazowiecki ]

Comments (0)

Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

Article marked with the noticed of: wkładki ortopedyczne[…]

To sa oficjalne informacje medyczne

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapeuta katowice[…]

lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

Powiązane tematy z artykułem: laryngolog mińsk mazowiecki medicare mińsk mazowiecki oligopeptydy