Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

W przypadku endarterektomii tętnic szyjnych, na przykład, umiejętności techniczne i stosowanie specyficznych procesów śródoperacyjnych (np. Wszczepienie zastawki trójstronnej i plastyka plastrowa) 21 – procesy stosowane według uznania chirurga operacyjnego – są ważnymi czynnikami determinującymi ryzyko udaru operacyjnego lub śmierć. W przeciwieństwie do innych usług szpitalnych są stosunkowo mniej ważne. Większość pacjentów poddawanych endarterektomii tętnic szyjnych nie wymaga intensywnego leczenia pooperacyjnego, a długość pobytu zwykle wynosi zaledwie jedną noc. Z tych powodów najważniejsza rola chirurga w wynikach tej procedury ma dużą intuicyjność. Natomiast w przypadku resekcji płuc pacjenci rzadko umierają z powodu bezpośrednich komplikacji technicznych samej procedury (np. Krwawienie lub wyciek z kikuta oskrzelowego); umierają z powodu zdarzeń sercowych, zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. Usługi szpitalne (np. Intensywna terapia, leczenie bólu, opieka oddechowa i opieka pielęgniarska) są bardzo ważne, a średnia długość pobytu jest stosunkowo długa. Dlatego nie jest zaskakujące, że objętość szpitala była ważniejsza niż wielkość chirurga przy ustalaniu wyniku tej procedury. Oczywiście te dwie procedury reprezentują skrajności. Jak sugeruje nasza analiza, czynniki związane zarówno z wielkością chirurga, jak i wielkością szpitala wydają się mieć znaczenie dla większości procedur wysokiego ryzyka. Nasze badanie ma kilka ważnych ograniczeń. Po pierwsze, ponieważ używaliśmy danych Medicare, nasze badanie było ograniczone do pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Jednak osoby starsze stanowią większość pacjentów poddawanych zabiegom sercowo-naczyniowym i resekcjom nowotworowym, które badaliśmy w tym badaniu. Po drugie, chociaż nasze badanie było duże, niektóre analizy podgrup opierały się na stosunkowo niewielkiej liczbie pacjentów. W szczególności liczba pacjentów poddanych zabiegom wykonywanym przez chirur- gów o małej objętości w szpitalach o dużych obrotach lub przez chirurgów o dużej objętości w szpitalach o niewielkich wolumenach była stosunkowo niska. Zatem szacunki śmiertelności w tych podgrupach są stosunkowo nieprecyzyjne. Po trzecie, z powodu błędów w kodowaniu i przypisywaniu unikalnych numerów identyfikacyjnych dostawcy mogliśmy błędnie zidentyfikować chirurga operacyjnego w przypadku niektórych procedur. Takie błędy, jeśli są w dużej mierze przypadkowe, miałyby skłonność do odchylania naszych wyników w kierunku hipotezy zerowej (brak wpływu objętości chirurga na wynik). Jednak, aby zmniejszyć potencjalne odchylenia w stosunku do chirurdzy o małej objętości, wykluczono lekarzy, którzy nie zostali samodzielnie wyznaczeni jako chirurdzy.
Wreszcie, wielu kwestionuje naszą zdolność do odpowiedniego dostosowywania ryzyka za pomocą danych administracyjnych.22,23 Nie jest jasne, czy dostosowanie ryzyka jest ważne w badaniach wielkości i wyników chirurgicznych. Niektórzy zauważyli, że analizy oparte na badaniach klinicznych rzadziej zgłaszają statystycznie istotne powiązania między objętością a wynikiem końcowym niż te (większość) oparte na danych administracyjnych.4 Jednak badania kliniczne są również znacznie mniejsze i często brakuje wystarczających statystyk. moc do wykrywania klinicznie znaczących różnic w umieralności operacyjnej. Ponadto z badań klinicznych niewiele wskazuje na to, że istnieją ważne, zależne od objętości różnice w zestawie przypadków (tj. Że dostawcy o małej objętości dbają o chorych pacjentów)
[więcej w: rumień guzowaty zdjęcia, badoo szczecin, kbks allegro ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypadek[…]

Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

[..] Odniesienie w tekscie do wózek inwalidzki[…]

Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

Powiązane tematy z artykułem: badoo szczecin kbks allegro rumień guzowaty zdjęcia