Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Skorygowana śmiertelność operacyjna wśród pacjentów z Medicare w 1998 r. I 1999 r., W zależności od szpitala – objętość warstwy i granica objętościowa chirurga dla czterech procedur sercowo-naczyniowych (panel A) i czterech resekcji raka (panel B). Ze względu na małe próbki (<20) śmiertelność wśród pacjentów leczonych chirurgami o dużej objętości w szpitalach o małej objętości nie została wykazana w przypadku resekcji przełyku i resekcji trzustki. Śmiertelność została dostosowana do charakterystyki pacjentów. Ryc. 2 pokazuje względny wpływ objętości szpitala i objętości chirurga pod względem skorygowanych wskaźników umieralności. W przypadku endarterektomii tętnicy szyjnej i wymiany zastawki aortalnej śmiertelność zmniejszyła się wraz ze wzrostem objętości chirurga, ale nie zmieniła się znacząco wraz ze wzrostem objętości szpitala. I odwrotnie, w przypadku resekcji płuca skorygowane wskaźniki śmiertelności były silnie odwrotnie proporcjonalne do objętości szpitala, ale były mniej zależne od objętości chirurga. W pozostałych pięciu przypadkach umieralność operacyjna spadła w stosunkowo podobnym stopniu wraz ze wzrostem objętości szpitala i zwiększeniem objętości chirurga. Nawet w szpitalu o dużej objętości chorzy, którzy otrzymali opiekę od chirurdzy o małej objętości, mieli znacznie wyższe wskaźniki śmiertelności z kilkoma procedurami niż pacjenci, którzy otrzymali opiekę od chirurgów o dużej objętości.
Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane wskaźniki umieralności operacyjnej wśród pacjentów Medicare w 1998 i 1999 r., Według całkowitego wolumenu szpitala, w stosunku do kryteriów objętości grupy Leapfrog i objętości chirurga. Przeprowadziliśmy podobne analizy wrażliwości, stosując kryteria objętości szpitala, które zostały ustalone przez Grupę Leapfrog dla czterech procedur (Tabela 3). Szpitale o dużej wolumenie (o objętości powyżej lub powyżej granicy Leapfroga) miały niższy ogólny wskaźnik umieralności niż szpitale o niskiej wolumenie, głównie dlatego, że pacjenci szpitali o dużych obrotach byli znacznie bardziej narażeni na leczenie przez chirurgów o dużej wolontariusze. W przypadku pomostowania aortalno-wieńcowego, elektywnej naprawy tętniaka aorty brzusznej i eofagektomii umieralność operacyjna wśród pacjentów leczonych przez chirurdzy o małej objętości w szpitalach o dużej objętości była wyższa niż całkowita śmiertelność operacyjna w szpitalach o małej objętości. W przypadku resekcji trzustki pacjenci w szpitalach o dużej objętości mieli niższe wskaźniki śmiertelności niż w szpitalach o małej objętości, bez względu na wielkość chirurga.
Dyskusja
Ze względu na duży rozmiar i uogólnienie krajowej bazy danych Medicare, byliśmy w stanie dokładnie zbadać powiązania między wielkością chirurga a umieralnością operacyjną dla szerokiego zakresu procedur sercowo-naczyniowych i resekcji raka. W przypadku wszystkich ośmiu procedur, które badaliśmy, pacjenci leczeni chirurgami wysokonakładowymi mieli niższą śmiertelność operacyjną niż osoby leczone przez chirurgów o małej objętości. Wielkość chirurga odpowiadała za stosunkowo dużą część widocznego efektu objętości szpitala, w stopniu zróżnicowanym zgodnie z procedurą. W przypadku niektórych procedur związek pomiędzy objętością szpitala a wynikiem leczenia zniknął prawie całkowicie po wzięciu pod uwagę wielkości chirurga.
Nie jest zaskakujące, że względne znaczenie objętości chirurga i objętości szpitala zmienia się zgodnie z procedurą
[podobne: medicenter wołoska, bruzda sylwiusza, lerivon opinie ]

Comments (0)

idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurg plastyczny[…]

Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Depilacja laserowa[…]

lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza lerivon opinie medicenter wołoska