Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Octan abirateronu z dodatkiem prednizolonu poprawia przeżycie u mężczyzn z nawrotowym rakiem prostaty. Oceniliśmy wpływ tej kombinacji u mężczyzn rozpoczynających długoterminową terapię deprywacji androgenów (ADT), stosując wielogrupowy, wieloetapowy projekt badań. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentów w stosunku 1: do otrzymywania samego ADT lub ADT plus octan abirateronu (1000 mg na dobę) i prednizolon (5 mg na dobę) (terapia skojarzona). Miejscowa radioterapia była obowiązkowa dla pacjentów z chorobą bez przerzutów do węzłów chłonnych, bez przerzutów i zachęcona do stosowania u osób z dodatnimi węzłami. W przypadku pacjentów z nierozkładową chorobą bez planowej radioterapii oraz u pacjentów z chorobą z przerzutami, leczenie kontynuowano do progresji radiologicznej, klinicznej lub progresji swoistej dla prostaty (PSA); w przeciwnym razie leczenie było kontynuowane przez 2 lata lub do dowolnego rodzaju progresji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podstawową miarą wyniku była całkowita przeżywalność. Pośrednim rezultatem pierwotnym było przeżycie bezawaryjne (niepowodzenie leczenia zdefiniowano jako progresję radiologiczną, kliniczną lub PSA lub zgon z powodu raka prostaty).
Wyniki
Łącznie 1917 pacjentów poddano randomizacji w okresie od listopada 2011 r. Do stycznia 2014 r. Mediana wieku wynosiła 67 lat, a mediana poziomu PSA wynosiła 53 ng na mililitr. 52% pacjentów miało chorobę przerzutową, 20% miało nie-przerzutową chorobę węzłowo-dodatnią lub nieokreśloną w punkcie węzłowym, a 28% miało nie-przerzutową chorobę bez przerzutów; 95% miało nowo zdiagnozowaną chorobę. Mediana okresu obserwacji wynosiła 40 miesięcy. W grupie skojarzonej odnotowano 184 zgony w porównaniu z 262 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka, 0,63, przedział ufności 95% [CI], 0,52 do 0,76, P <0,001); współczynnik ryzyka wynosił 0,75 u pacjentów z nierozkładową chorobą i 0,61 u osób z chorobą przerzutową. W grupie skojarzonej wystąpiło 248 niepowodzeń w leczeniu w porównaniu z 535 w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka 0,29; 95% CI, 0,25 do 0,34; p <0,001); współczynnik ryzyka wynosił 0,21 u pacjentów z nierozkładową chorobą i 0,31 u osób z chorobą przerzutową. Zdarzenia niepożądane stopnia 3. do 5. wystąpiły u 47% pacjentów w grupie skojarzonej (z 9 zdarzeniami 5 stopnia) iu 33% pacjentów w grupie leczonej ADT (z trzema zdarzeniami stopnia 5).
Wnioski
Wśród mężczyzn z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego lub z rakiem przerzutowym ADT plus abirateron i prednizolon wiązały się ze znacznie wyższym odsetkiem przeżyć całkowitych i bezawaryjności niż w przypadku samego ADT. (Finansowane przez Cancer Research UK i inne, numer STAMPEDE ClinicalTrials.gov, NCT00268476 i numer kontrolowanych prób, ISRCTN78818544.)
Wprowadzenie
Terapia ogólnoustrojowa w postępie lub przerzutowym raku prostaty: Badanie skuteczności leku (STAMPEDE) prowadzi rekrutację pacjentów rozpoczynających długoterminową terapię depresyjną (ADT, orchiektomia lub hormon uwalniający gonadotropinę [GnRH] – agoniści lub antagoniści) po raz pierwszy na poziomie lokalnym zaawansowany lub przerzutowy rak prostaty. Kilka czynników poprawiło całkowity czas przeżycia (docetaksel, octan abirateronu, enzalutamid, kabazytaksel, rad-223 i sipuleucel-T) 1-8 lub zmniejszoną chorobowość (kwas zoledronowy i denosumab) 9-11 wśród tych pacjentów
[patrz też: glukometr ixell, medicare mińsk mazowiecki, kbks allegro ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Bytom[…]

przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

[..] Cytowany fragment: usługi pogrzebowe warszawa[…]

idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

[..] Cytowany fragment: usg Kraków[…]

Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

Powiązane tematy z artykułem: glukometr ixell kbks allegro medicare mińsk mazowiecki