Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Pacjenci byli przeznaczeni do leczenia długotrwałym ADT, który rozpoczął się nie dłużej niż 12 tygodni przed randomizacją. Nie było ograniczeń wiekowych. Pacjenci z klinicznie istotnymi chorobami sercowo-naczyniowymi (np. Ciężka dławica piersiowa, niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub w przeszłości niewydolność serca) zostali wykluczeni. Nadzór i postępowanie kontrolne
Badanie zostało sponsorowane przez brytyjską Radę ds. Badań Medycznych (MRC) i przeprowadzone przez jednostkę MRC Clinical Trials Unit w University College London (UCL). MRC zapewniło finansowanie procesu za pośrednictwem podstawowego finansowania dla UCL. Cancer Research UK zatwierdził projekt badania i późniejsze zmiany oraz zapewnił wsparcie finansowe, ale nie otrzymał dalszych informacji. Janssen zaaprobował projekt tego porównania (ADT plus abirateron i prednizolon vs. sam ADT) i wziął udział w dyskusjach na temat postępów w badaniu. Janssen zapewnił także dotacje, abirateron octan i fundusze na dystrybucję narkotyków. Reprezentanci Janssen zostali zaproszeni do skomentowania rękopisu. Dalsze finansowanie platformy zapewniły Astellas Pharma, Clovis Oncology, Novartis, Pfizer i Sanofi-Aventis. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską i uzyskano odpowiednie zatwierdzenia prawne i etyczne. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Analizy opierały się na wcześniej określonych kryteriach, a decyzję o przekazaniu manuskryptu do publikacji podjęli członkowie Grupy Zarządzającej Próbą. Trzech autorów z MRC Clinical Trials Unit w UCL uzyskało dostęp do surowych danych; Przetworzone dane opublikowane przez niezależny komitet monitorujący dane i komitet sterujący ds. prób były dostępne dla wszystkich współautorów. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za zgodność próby z protokołem. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do napisania manuskryptu.
Randomizacja i maskowanie
Randomizacja była przeprowadzana centralnie przez telefon przy użyciu skomputeryzowanego algorytmu, który został opracowany i utrzymywany przez jednostkę MRC Clinical Trials Unit w UCL. Zastosowano minimalizację z przypadkowym elementem wynoszącym 80%, z warstwowaniem według centrum randomizacji, wiek przy randomizacji (<70 vs. .70 lat), obecność lub brak przerzutów, planowane zastosowanie radioterapii prostaty (tak vs. nie), zaangażowanie węzłów (ujemne vs nieokreślone vs. pozytywne), stan wydajności Światowej Organizacji Zdrowia (0 vs. lub 2 [w skali od 0 do 4, z wyższymi liczbami wskazującymi na większą niepełnosprawność]), typ ADT i regularny, długi - stosowanie aspiryny lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tak lub nie). Współczynnik przydziału wynosił 1: w stosunku do standardowej opieki samodzielnie lub z octanem abirateronu i prednizolonem (terapia skojarzona). Porównanie było otwarte, ponieważ maskowanie leczenia zostało uznane za niewykonalne. Uprawnieni pacjenci mogliby zostać przypisani do każdej z grup badań, które były otwarte; skupiamy się tutaj na pacjentach przydzielonych jednocześnie do ADT samodzielnie lub z abirateronem i prednizolonem.
Procedury
ADT podawano przez co najmniej 2 lata; radioterapia trwająca od 6 do 9 miesięcy po randomizacji była obowiązkowa u pacjentów z chorobą bez przerzutów do węzłów chłonnych, bez przerzutów i opcjonalnie u pacjentów z chorobą bez przerzutów, bez przerzutów
[więcej w: laryngolog mińsk mazowiecki, kbks allegro, glukometr ixell ]

Comments (0)

Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Cytrulina[…]

Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

[..] Cytowany fragment: obdukcja[…]

Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

Powiązane tematy z artykułem: glukometr ixell kbks allegro laryngolog mińsk mazowiecki