Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Środki te były początkowo badane u mężczyzn z bardzo zaawansowaną chorobą, której guzy uległy progresji podczas ADT pierwszego rzutu, stanu chorobowego określanego obecnie jako oporny na kastrację rak gruczołu krokowego. Badanie STAMPEDE wykorzystuje nowatorską wielopłaszczyznową, wieloetapową (zwaną również wieloarbitową, wielostopniową [MAMS]) konstrukcję platformy12-14 w celu sprawdzenia, czy dodanie dalszych terapii do ADT poprawia całkowity czas przeżycia, jeśli jest stosowane w ustawieniu pierwszej linii. Korzysta z pośrednich analiz aktywności, opartych na bezawaryjnym przeżyciu, aby zaprzestać randomizacji w grupach badawczych, które są niewystarczająco aktywne. 12-14. Poprzednio donoszono, że leczenie docetakselem w momencie rozpoczęcia ADT zwiększyło medianę przeżycia z 71 miesięcy do 81 a także ogólny czas przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,76) .15,16 Wyniki te, wraz z systematycznym przeglądem, który obejmował inne badania17-19 i metaanalizą16, doprowadziły do tego, że docetaksel stał się częścią standardu opiekę nad odpowiednimi pacjentami z rakiem prostaty, którzy nie otrzymali wcześniej terapii hormonalnej.
Ważnym mechanizmem ucieczki przed kontrolą guza przez ablację androgenową jest wewnątrzkomórkowa konwersja prekursorów sterydów do steroidów androgenowych przez komórki raka prostaty. Octan abirateronu jest selektywnym, nieodwracalnym inhibitorem CYP17, enzymu, który ma kluczowe znaczenie w wytwarzaniu androgenów w jądrach, nadnerczach i tkance nowotworu prostaty. Hamowanie CYP17 w połączeniu z ADT skutkuje skuteczniejszym zmniejszeniem androgenów niż może być indukowane przez chirurgiczną kastrację lub samymi analogami GnRH.20 Dwa duże badania fazy 3 wykazały, że dodanie octanu abirateronu z prednizolonem do standardowej terapii opieki wydłużenie czasu przeżycia u mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty.4,5,21 Badanie STAMPEDE bada, czy wcześniejsze zastosowanie abirateronu u mężczyzn, którzy inicjują długoterminowy ADT, może poprawić przeżycie.
Metody
Projekt testowy i pacjenci
Zastosowaliśmy wielozakresową, wielostopniową konstrukcję platformy, w której zastosowano komponent 2-3 fazy bezproblemowej. Pierwszorzędowym rezultatem było przeżycie całkowite, zdefiniowane jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny. Pośrednim pierwotnym rezultatem było przeżycie bezawaryjne, zdefiniowane jako czas do pierwszej z następujących form niepowodzeń leczenia: niepowodzenie biochemiczne (antygen specyficzny dla prostaty [PSA]) (patrz protokół, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu w ); progresja przerzutów lokalnych, węzłowych lub odległych; lub śmierć z powodu raka prostaty. Drugorzędne miary wyników obejmowały zdarzenia niepożądane, objawowe zdarzenia szkieletowe, przeżycie wolne od progresji (tj. Bezawaryjne przeżycie z wykluczeniem niepowodzenia biochemicznego), przeżycie specyficzne dla raka prostaty i (dane nie przedstawione) jakość życia.
Uzasadnienie i projekt zostały opisane poprzednio. 12-14,22. Pełne szczegóły znajdują się w protokole. Podsumowując, kwalifikujący się pacjenci mieli raka prostaty, który został niedawno zdiagnozowany i przerzutowy, z dodatnim punktem węzłowym lub wysokim ryzykiem miejscowo zaawansowanym (z co najmniej dwoma z następujących: stadium nowotworu T3 lub T4, wynik Gleasona od 8 do 10, oraz poziom PSA .40 ng na mililitr) lub choroba, która wcześniej była leczona radykalnie chirurgicznie lub radioterapią i obecnie nawracała z cechami wysokiego ryzyka (u mężczyzn, którzy nie otrzymują już terapii, poziom PSA> 4 ng na mililitr z podwojeniem <6 miesięcy, poziom PSA> 20 ng na mililitr, nawrót węzłowy lub przerzutowy, lub <12 miesięcy całkowitej ADT w odstępie> 12 miesięcy bez leczenia)
[patrz też: kbks allegro, mobilne badoo, penicylamina ]

Comments (0)

Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

[..] Odniesienie w tekscie do olejek moringa[…]

Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wypadanie włosów[…]

Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

Powiązane tematy z artykułem: kbks allegro mobilne badoo penicylamina