Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Wynik jest komplikowany przez większe ryzyko śmierci ze współistniejących schorzeń i względnie krótszą obserwację u starszych mężczyzn, ponieważ wyższy odsetek był rekrutowany później, po zakończeniu rekrutacji do porównania z docetakselem w protokole. Wyniki dotyczące bezawaryjnego, wolnego od progresji i specyficznego dla raka prostaty przeżycia wykazały korzyści z abirateronu u mężczyzn niezależnie od wieku. Dalsza eksploracja jest możliwa w ramach wcześniej zaplanowanej metaanalizy z dwoma innymi badaniami, w których badano dodanie abirateronu do standardowego ADT z nakładającymi się na pacjenta wtrętami: LATITUDE (opublikowane w dniu 4 czerwca 2017 r., At) 28 i PEACE1 (ClinicalTrials.gov number, NCT01957436). ). Wielkość efektu, którą podajemy z abirateronem jest nieco większa w odniesieniu do całkowitego przeżycia i znacznie większa w odniesieniu do przeżycia wolnego od niepowodzenia niż rozmiar efektu, który opisywaliśmy z dodaniem docetakselu w podobnej grupie pacjentów. Wyniki badania podnoszą kwestię tego, co należy uznać za współczesny standard opieki. Abirateron ma lepszy profil działania ubocznego niż docetaksel i jest łatwiejszym sposobem podawania logistycznego. Odwrotnie, czas trwania leczenia jest dłuższy, niektórzy pacjenci mają długotrwałe skutki stosowania glukokortykoidów, a koszt jest rozważany. W przypadku braku danych porównawczych wybór pacjenta i zdolność systemów opieki zdrowotnej do wspierania stosowania tych leków określi względne zastosowanie docetakselu i abirateronu.
Być może ważniejsze jest pytanie, czy korzyści z docetakselu i abirateronu można łączyć. Chociaż docetaksel może działać częściowo poprzez ukierunkowanie na szlak androgen-receptor, 29 to na ogół ma inny mechanizm działania niż abirateron, a abirateron jest aktywny po podaniu docetakselu.5 Może to być efekt addytywny polegający na podawaniu abirateronu bezpośrednio po podaniu docetakselu. rak gruczołu krokowego nie był uprzednio leczony hormonoterapią. Pewne przyszłe informacje pojawią się w badaniu STAMPEDE, które obejmuje dalsze porównanie obejmujące abirateron plus enzalutamid, w którym docetaksel był dozwolony jako część standardu opieki u pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, począwszy od 2016 r. Badanie PEACE1 obejmuje teraz również pacjentów otrzymujących docetaksel jako część standardu opieki i pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy korzyści obserwowane w przypadku docetakselu 15-17 nakładają się na siebie lub są dodatkowe w stosunku do tych obserwowanych w przypadku abirateronu.
Wreszcie, projekt zastosowany w badaniu pozwolił badaczom STAMPEDE odpowiedzieć na wiele pytań w ramach jednej platformy próbnej, efektywnie wykorzystując pacjentów z grupy kontrolnej.22 Obecne porównanie abirateronu ostatecznie zwerbowało 1917 pacjentów w ciągu 2 lat 3 miesięcy, znacznie wcześniej. cel i podkreślenie siły tego projektu, aby skutecznie i szybko odpowiadać na wiele pytań. Istnieją trzy kolejne randomizacje w ramach próby, które dadzą wyniki przetrwania w nadchodzących latach, co oznacza, że jeden protokół odpowie na co najmniej 10 różnych pytań podstawowych w ciągu 15 lat; dwa dalsze porównania znajdują się również na późnym etapie planowania. Odniesienie się do tylu pytań w oddzielnych próbach zajęłoby znacznie więcej czasu i wymagałoby znacznie więcej pacjentów z grupy kontrolnej.
Podsumowując, mężczyźni z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem prostaty, którzy otrzymywali ADT plus abirateron i prednizolon, mieli znacznie wyższe wskaźniki całkowitego i bezawaryjnego przeżycia niż ci, którzy otrzymywali sam ADT Ponadto skojarzona terapia wiązała się z mniejszą liczbą symptomatycznych zdarzeń szkieletowych.
[hasła pokrewne: dieta świętej hildegardy, oligopeptydy, amlozek cena ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe warszawa[…]

owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu protetyka[…]

Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

[..] Cytowany fragment: ciastka[…]

zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: amlozek cena dieta świętej hildegardy oligopeptydy