Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Wyniki Gleasona wahają się od 3 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej agresywną chorobę, mniej zróżnicowany nowotwór i gorsze rokowanie. Stan wydajności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oceniono na skali od 0 do 4, przy czym wyższe liczby wskazują na większą niepełnosprawność. Okres czasu został określony przez corecruiting group; ABCEG odpowiada okresowi od listopada 2011 r. Do stycznia 2013 r., ABCEGH od stycznia 2013 r. Do marca 2013 r. Oraz AGH od kwietnia 2013 r. Do stycznia 2014 r. NSAID oznacza niesteroidowy lek przeciwzapalny. W grupie skojarzonej odnotowano 184 zgony i 262 w grupie leczonej ADT. Istniały mocne dowody przewagi w zakresie przeżycia w grupie łączonej, z 3-letnim czasem przeżycia wynoszącym 83% w porównaniu z 76% w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka zgonu, 0,63, przedział ufności 95% [CI], 0,52 do 0,76; P <0,001) (Figura 1A). Nie stwierdzono dowodów na nieproporcjonalne zagrożenia (P = 0,31) lub na heterogeniczność efektu leczenia w zależności od stanu przerzutowego w randomizacji. Wstępnie zaplanowana analiza podgrupy 1002 pacjentów z chorobą przerzutową przy wejściu obejmowała 368 zgonów (ryc. 1C). Te same porównania u pacjentów bez choroby przerzutowej w randomizacji są niedojrzałe, obecnie łącznie 78 zgonów (ryc. 1E). Nie stwierdzono dowodów na heterogeniczność efektu w innych podgrupach (ryc. 2A).
Bezawaryjny przetrwanie
Wystąpiło 248 przypadków niepowodzenia leczenia (progresja radiologiczna, kliniczna lub PSA lub zgon z powodu raka prostaty) w grupie skojarzonej i 535 w grupie leczonej ADT. Trzyletnie przeżycie bezawaryjne wyniosło 75% w grupie skojarzonej i 45% w grupie leczonej ADT (współczynnik ryzyka w przypadku niepowodzenia leczenia, 0,29; 95% CI, 0,25 do 0,34; p <0,001) (ryc. 1B). Istnieją dowody nieproporcjonalnych zagrożeń (P = 0,001), dlatego prezentujemy ograniczony średni czas przeżycia wolny od niepowodzeń: 43,9 miesiąca w grupie skojarzonej i 30,0 miesięcy w grupie leczonej ADT w ciągu pierwszych 54 miesięcy po randomizacji, różnica 13,9 miesiące (95% CI, 12,3 do 15,4). Wpływ abirateronu na przeżywalność bezawaryjną odnotowano we wszystkich podgrupach (ryc. 1D i ryc. 1F i ryc. 2B).
Inne wyniki pomiarów skuteczności
Było 198 przypadków progresji lub progresji radiologicznej lub klinicznej z powodu raka prostaty w grupie skojarzonej i 379 w grupie z samym ADT. Trzyletnie przeżycie wolne od progresji wynosiło 80% w grupie skojarzonej i 62% w grupie z samym ADT (współczynnik ryzyka dla postępu klinicznego lub radiologicznego lub śmierć z powodu raka prostaty, 0,40; 95% CI, 0,34 do 0,47; P < 0,001) (rys. S3 w Dodatku uzupełniającym). W grupie skojarzonej zgłoszono 113 objawowych zdarzeń szkieletowych i 203 w grupie leczonej ADT. Stawka trzyletnia bez objawowych zdarzeń kostnych wynosiła 88% w grupie skojarzonej i 78% w grupie leczonej ADT (stosunek ryzyka dla objawowych zdarzeń kostnych, 0,46, 95% CI, 0,37 do 0,58, P <0,001) (ryc. S4A w dodatkowym dodatku). Różnica ta była najbardziej widoczna w podgrupie pacjentów z chorobą przerzutową (ryc. S4B w dodatku uzupełniającym). Łącznie 140 spośród 184 zgonów w grupie skojarzonej (76%) i 216 z 262 zgonów w grupie leczonej ADT (82%) przypisano rakowi prostaty podczas przeglądu centralnego [patrz też: sylveco krem brzozowy z betuliną, mobilne badoo, dieta świętej hildegardy ]

Comments (0)

Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: badanie słuchu[…]

Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opieka domowa warszawa[…]

Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu koktalje białkowe[…]

Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

Powiązane tematy z artykułem: dieta świętej hildegardy mobilne badoo sylveco krem brzozowy z betuliną