Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Wszystkie przedziały ufności są na poziomie 95%. Wcześniejsze analizy podgrup analizowały spójność efektu leczenia według czynników stratyfikacji, okresu czasu, skategoryzowanego wyniku Gleasona i kwintyli poziomów PSA, które zmierzono przed rozpoczęciem długotrwałej ADT. Przeanalizowano kluczowe analizy podgrup pod kątem stanu przerzutowego. Analizy eksploracyjne uwzględniały przeżycie swoiste dla raka gruczołu krokowego i przeżycie wolne od progresji w zależności od wieku przy randomizacji. Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analiz skuteczności w ramach przypisanego im leczenia na zasadzie zamiaru leczenia. W przypadku analiz bezpieczeństwa, pacjenci zostali zgrupowani zgodnie z rozpoczęciem leczenia. W analizie mediany czasu leczenia abirateronem dane zostały ocenzurowane w dniu ostatniego kontaktu z pacjentem, jeśli pacjent nie zgłosił zatrzymania leku.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Pomiędzy 15 listopada 2011 r. A 17 stycznia 2014 r. W sumie 1917 pacjentów w 111 W Wielkiej Brytanii i 5 w Szwajcarii poddano randomizacji (957 tylko w przypadku ADT, a 960 w leczeniu skojarzonym). Dane zostały zamrożone w dniu 10 lutego 2017 r. Przepływ pacjentów w trakcie badania przedstawiono na rycinie S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem; wyjściową charakterystykę pacjentów przedstawiono w tabeli oraz w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Mediana poziomu PSA wynosiła 53 ng na mililitr. Mediana okresu obserwacji wynosiła 40 miesięcy.
Leczenie
Mediana czasu od randomizacji do rozpoczęcia abirateronu wynosiła 1,3 tygodnia, a mediana czasu od rozpoczęcia ADT do rozpoczęcia abirateronu wyniosła 8,0 tygodni (większość pacjentów rozpoczęła ADT przed randomizacją) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym). Spośród 960 pacjentów w grupie złożonej 10 (1%) nie otrzymało abirateronu, głównie dlatego, że odmówili leczenia. Mediana czasu trwania leczenia abirateronem wynosiła 23,7 miesiąca u pacjentów, u których czas trwania był ograniczony do 2 lat (67% zgłoszono zatrzymanie w celu zakończenia leczenia) i 33,2 miesięcy u pacjentów, którzy mogli kontynuować przez progresję (51% zgłosiło trwałe zatrzymanie dla postępu i 20% w przypadku nadmiernych efektów toksycznych) (tabela S2 i rys. S2 w dodatkowym dodatku). W sumie 265 pacjentów (28%) jeszcze nie zaprzestało leczenia abirateronem w chwili składania niniejszego raportu.
Planowana częstość stosowania radioterapii wynosiła 41% w grupie skojarzonej i w grupie leczonej ADT. Podana częstość stosowania radioterapii wynosiła 39% w grupie skojarzonej i 40% w grupie leczonej ADT.
Ogólne przetrwanie
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie całkowite i wolne od niepowodzeń u wszystkich pacjentów i według stanu przerzutowego po losowaniu (populacja przeznaczona do leczenia). Leczeniem skojarzonym była terapia polegająca na pozbawieniu androgenów (ADT) plus octan abirateronu i prednizolon. Niewydolność leczenia została zdefiniowana jako progresja radiologiczna, kliniczna lub specyficzna dla prostaty (PSA) lub zgon z powodu raka prostaty.
Rysunek 2. Wykres 2. Wykresy działania lasów na przeżycie całkowite i bezawaryjne w podgrupach według czynników stratyfikacji podczas losowania.W każdym panelu przerywana linia pionowa jest oszacowaniem punktowym współczynnika ryzyka dla analizy
[więcej w: szpital piaseczno mickiewicza, dieta świętej hildegardy, bruzda sylwiusza ]

Comments (0)

Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

[..] Odniesienie w tekscie do klinika stomatologiczna kraków[…]

zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sklep z odżywkami warszawa[…]

Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dobry dietetyk warszawa[…]

Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: bruzda sylwiusza dieta świętej hildegardy szpital piaseczno mickiewicza