Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Przepisy te pozwoliły szpitalom na elastyczność w zakresie identyfikacji przypadków w celu ułatwienia powszechnego przyjęcia. Sprawy nie zostały zidentyfikowane za pomocą Trzeciego Międzynarodowego Definicji Konsensusu dla Sepsy i Szoku Szokowego (Sepsis-3), ponieważ definicje te zostały ujawnione po wdrożeniu regulaminu, 10 i nie było możliwe stosowanie orzeczeń post hoc. Ponad 98% pacjentów z danymi wprowadzonymi do bazy danych zostało potwierdzonych jako pacjenci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym podczas audytu ręcznego (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przypadki, które zostały błędnie wprowadzone, mogłyby zostać usunięte przez szpitale. Zmienne
Głównym rezultatem była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Read the rest of this entry »

Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Chociaż protokoły mogły być dostosowane do potrzeb każdego szpitala, wszystkie protokoły musiały zawierać 3-godzinny pakiet obejmujący otrzymanie następującej opieki w ciągu 3 godzin: uzyskanie kultury krwi przed podaniem antybiotyków, pomiar poziomu mleczanu w surowicy, oraz podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Protokoły również musiały zawierać 6-godzinny pakiet, polegający na podaniu bolusa 30 ml płynów dożylnych na kilogram masy ciała pacjentom z niedociśnieniem lub poziomem mleczanu w surowicy wynoszącym 4,0 mmol lub więcej na litr, co było początkiem leki wazopresyjne do opornego na leczenie niedociśnienia oraz ponowne oznaczenie poziomu mleczanu w surowicy w ciągu 6 godzin po rozpoczęciu protokołu. Szczegółowe informacje na temat pakietów terapeutycznych znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie obejmujące 185 szpitali w bazie danych NYSDOH, w tym dane z kwietnia 2014 r., Do 30 czerwca 2016 r. Wszystkie szpitale były zobowiązane do zgłaszania danych na temat pacjentów pacjentów z sepsą i wstrząsem septycznym do Departamentu Zdrowia. Read the rest of this entry »

Czas na leczenie i śmiertelność w trakcie obowiązkowej pomocy doraźnej dla sepsy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

W 2013 r. Nowy Jork zaczął wymagać od szpitali przestrzegania protokołów wczesnej identyfikacji i leczenia sepsy. Jednak kontrowersje budzi to, czy szybsze leczenie sepsy poprawia wyniki u pacjentów. Metody
Przeanalizowaliśmy dane od pacjentów z posocznicą i wstrząsem septycznym, które zgłoszono Departamentowi Zdrowia stanu Nowy Jork od kwietnia 2014 r. Do 30 czerwca 2016 r. Read the rest of this entry »

Abirateron na raka prostaty nie był uprzednio leczony hormonalnie ad 9

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wynik jest komplikowany przez większe ryzyko śmierci ze współistniejących schorzeń i względnie krótszą obserwację u starszych mężczyzn, ponieważ wyższy odsetek był rekrutowany później, po zakończeniu rekrutacji do porównania z docetakselem w protokole. Wyniki dotyczące bezawaryjnego, wolnego od progresji i specyficznego dla raka prostaty przeżycia wykazały korzyści z abirateronu u mężczyzn niezależnie od wieku. Dalsza eksploracja jest możliwa w ramach wcześniej zaplanowanej metaanalizy z dwoma innymi badaniami, w których badano dodanie abirateronu do standardowego ADT z nakładającymi się na pacjenta wtrętami: LATITUDE (opublikowane w dniu 4 czerwca 2017 r., At) 28 i PEACE1 (ClinicalTrials.gov number, NCT01957436). ). Wielkość efektu, którą podajemy z abirateronem jest nieco większa w odniesieniu do całkowitego przeżycia i znacznie większa w odniesieniu do przeżycia wolnego od niepowodzenia niż rozmiar efektu, który opisywaliśmy z dodaniem docetakselu w podobnej grupie pacjentów. Read the rest of this entry »