Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

W przypadku endarterektomii tętnic szyjnych, na przykład, umiejętności techniczne i stosowanie specyficznych procesów śródoperacyjnych (np. Wszczepienie zastawki trójstronnej i plastyka plastrowa) 21 – procesy stosowane według uznania chirurga operacyjnego – są ważnymi czynnikami determinującymi ryzyko udaru operacyjnego lub śmierć. W przeciwieństwie do innych usług szpitalnych są stosunkowo mniej ważne. Większość pacjentów poddawanych endarterektomii tętnic szyjnych nie wymaga intensywnego leczenia pooperacyjnego, a długość pobytu zwykle wynosi zaledwie jedną noc. Z tych powodów najważniejsza rola chirurga w wynikach tej procedury ma dużą intuicyjność. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Skorygowana śmiertelność operacyjna wśród pacjentów z Medicare w 1998 r. I 1999 r., W zależności od szpitala – objętość warstwy i granica objętościowa chirurga dla czterech procedur sercowo-naczyniowych (panel A) i czterech resekcji raka (panel B). Ze względu na małe próbki (<20) śmiertelność wśród pacjentów leczonych chirurgami o dużej objętości w szpitalach o małej objętości nie została wykazana w przypadku resekcji przełyku i resekcji trzustki. Śmiertelność została dostosowana do charakterystyki pacjentów. Ryc. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Pacjenci otrzymujący opiekę od chirurdzy o małej objętości byli bardziej prawdopodobne, że są czarni i nie przyjęli ich do szpitala. Ogólnie jednak nie było klinicznie istotnych różnic w przewidywanych wskaźnikach umieralności w zależności od objętości chirurga. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Chirurg Ilość i operacyjna śmiertelność w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Współistniejące warunki zostały określone za pomocą odpowiednich kodów ICD-9, z wyłączeniem warunków, które prawdopodobnie odzwierciedlają pierwotne wskazanie do operacji lub powikłań pooperacyjnych.5 Zbadaliśmy trzy alternatywne podejścia do włączenia danych o współistniejących warunkach do naszych modeli dla korekta ryzyka, w tym wykorzystanie punktów Charlsona z opublikowanymi wagami, 19 wykorzystanie wyników Charlson z wagami wyprowadzonymi empirycznie dla każdej procedury i dostosowanie dla wszystkich istotnych współistniejących warunków jako poszczególnych zmiennych. Ponieważ wszystkie trzy podejścia dały praktycznie identyczne wyniki, zgłaszamy tylko te z modeli otrzymanych zgodnie z pierwszym podejściem. Użyliśmy plików z 1998 i 1999 roku z American Hospital Association, aby ustalić charakterystykę szpitali właściwych dla roku, w którym wydarzenie miało miejsce. Charakterystyka szpitali, dla których skorygowaliśmy, obejmowała rodzaj własności (non-profit, for-profit lub government), lokalizację (miejską lub podmiejską) oraz status nauczania (zdefiniowany przez Taylora i wsp. 20). Read the rest of this entry »